Máy hủy giấy LBA P-13CD
 • 6.900.000 VNĐ
 • 6.600.000 VNĐ
Máy hủy giấy Bingo C46CDT
 • 6.990.000 VNĐ
 • 6.600.000 VNĐ
Máy hủy giấy Bingo Elegant
 • 8.100.000 VNĐ
 • 7.700.000 VNĐ
Máy hủy giấy Ziba PC 410CD
 • 8.200.000 VNĐ
 • 7.950.000 VNĐ
Máy hủy giấy Bingo C42CD
 • 8.200.000 VNĐ
 • 7.900.000 VNĐ
Máy hủy tài liệu Silicon PS-8900C
 • 8.490.000 VNĐ
 • 7.900.000 VNĐ
Máy hủy giấy Bosser 240X
 • 9.450.000 VNĐ
 • 9.200.000 VNĐ
Máy hủy giấy Ziba PC 415CD
 • 9.500.000 VNĐ
 • 9.200.000 VNĐ
Máy hủy giấy Bosser 240XC
 • 11.500.000 VNĐ
 • 10.500.000 VNĐ
Máy hủy giấy Ziba PC 417CD
 • 11.500.000 VNĐ
 • 10.900.000 VNĐ
Máy hủy giấy Bingo 168 CD1
 • 22.900.000 VNĐ
 • 21.900.000 VNĐ
Máy hủy giấy Bingo 168 CD2
 • 25.500.000 VNĐ
 • 24.500.000 VNĐ
Máy hủy giấy Bosser 310X
 • 28.050.000 VNĐ
 • 27.050.000 VNĐ
Máy hủy giấy Bosser 370X
 • 31.900.000 VNĐ
 • 30.900.000 VNĐ
Máy hủy giấy Silicon PS 3500C
 • 37.500.000 VNĐ
 • 33.500.000 VNĐ
Máy hủy giấy Silicon PS 1000C
 • 51.500.000 VNĐ
 • 45.500.000 VNĐ
Máy hủy giấy Silicon PS 4500C
 • 56.500.000 VNĐ
 • 52.500.000 VNĐ

Máy huỷ giấy - Trường Thịnh Phát

Công ty TNHH TM DV Quốc Tế Trường Thịnh Phát Chuyên Nhập Khẩu Và Phân Phối Máy Móc Thiết Bị Văn Phòng Hàng Đầu Việt Nam.

Công Ty TNHH TM DV Quốc Tế Trường Thịnh Phát, Trường Thịnh Phát, Thiết Bị Văn Phòng Trường Thịnh Phát, truongthinhphat.net.vn

lên đầu trang