NGHỆ THUẬT SỐNG

Gieo Gì Hôm Nay

Nếu bạn gieo Thành Thật bạn sẽ gặt Lòng Tin

Nếu bạn gieo Lòng Tốt bạn sẽ gặt Thân Thiện

Nếu bạn gieo Khiêm Tốn bạn sẽ gặt Cao Thượng

Nếu bạn gieo Kiên Nhẫn bạn sẽ gặt Chiến Thắng

Nếu bạn gieo Cân Nhắc bạn sẽ gặt Hoà Thuận

Nếu bạn gieo Chăm Chỉ bạn sẽ gặt Thành Công

Nếu bạn gieo Tha Thứ bạn sẽ gặt Hoà Giải

Nếu bạn gieo Cởi Mở bạn sẽ gặt Thân Mật

Nếu bạn gieo Niềm Tin bạn sẽ gặt Phép Màu

Nhưng

Nếu bạn gieo Dối Trá bạn sẽ gặt Ngờ Vực

Nếu bạn gieo Ích Kỷ bạn sẽ gặt Cô Đơn

Nếu bạn gieo Kiêu Hãnh bạn sẽ gặp Hủy Diệt

Nếu bạn gieo Đố Kỵ bạn sẽ gặt Phiền Muộn

Nếu bạn gieo Cay Đắng bạn sẽ gặt Cô Lập

Nếu bạn gieo Tham Lam bạn sẽ gặt Tổn Hại

Nếu bạn gieo Tội Lỗi bạn sẽ gặt Đau Thương028.6682.0607
Máy in - Máy Scan
Skype: Máy in - Máy Scan
zalo: Máy in - Máy Scan
Mobile: 0906 846 708
Email: dinhtrung.ttp@gmail.com
Máy in - Máy Scan
Skype: Máy in - Máy Scan
zalo: Máy in - Máy Scan
Mobile: 0901 846 707
Email: minhcanh.ttp@gmail.com
Máy photocopy
Skype: Máy photocopy
zalo: Máy photocopy
Mobile: 0901 846 706
Email: baphu.ttp@gmail.com
Máy tính - Máy chiếu
Skype: Máy tính - Máy chiếu
zalo: Máy tính - Máy chiếu
Mobile: 0979 474 306
Email: phanbatuhue@gmail.com
Tổng hợp
Skype: Tổng hợp
zalo: Tổng hợp
Mobile: 0917 12 09 86
Email: ttp.truongthinhphat@gmail.com
Nạp mực máy in tận nơi
Sửa chữa máy in tận nơi

Nghệ Thuật Sống

lên đầu trang