Máy hủy giấy Ziba

Máy hủy giấy Ziba HC 26

 • 2.800.000 VNĐ
 • 2.650.000 VNĐ

Máy hủy giấy Ziba HC 27

 • 3.050.000 VNĐ
 • 2.850.000 VNĐ

Máy hủy giấy Ziba HC 38

 • 4.150.000 VNĐ
 • 3.650.000 VNĐ

Máy hủy giấy Ziba HS 38

 • 5.150.000 VNĐ
 • 4.850.000 VNĐ

Máy hủy giấy Ziba HC-39

 • 5.150.000 VNĐ
 • 4.850.000 VNĐ

Máy hủy giấy Ziba HC 52

 • 5.950.000 VNĐ
 • 5.750.000 VNĐ

Máy hủy giấy Ziba PC 410CD

 • 7.500.000 VNĐ
 • 7.150.000 VNĐ

Máy hủy giấy Ziba PC-413CD

 • 8.100.000 VNĐ
 • 7.850.000 VNĐ

Máy hủy giấy Ziba PC 415CD

 • 9.600.000 VNĐ
 • 9.300.000 VNĐ

Máy hủy giấy Ziba PC 417CD

 • 11.000.000 VNĐ
 • 10.790.000 VNĐ

Máy hủy giấy Ziba PC-PRO-24

 • 25.890.000 VNĐ
 • 25.490.000 VNĐ

Máy hủy giấy Ziba PC-PRO-30

 • 44.690.000 VNĐ
 • 44.390.000 VNĐ
028.6682.0607
Máy in - Máy Scan
Skype: Máy in - Máy Scan
zalo: Máy in - Máy Scan
Mobile: 0906 846 708
Email: minhcanh.ttp@gmail.com
Máy in - Máy Scan
Skype: Máy in - Máy Scan
zalo: Máy in - Máy Scan
Mobile: 0901 846 707
Email: tranhieunghia.ttp@gmail.com
Máy photocopy
Skype: Máy photocopy
zalo: Máy photocopy
Mobile: 0901 846 706
Email: baphu.ttp@gmail.com
Máy tính - Máy chiếu
Skype: Máy tính - Máy chiếu
zalo: Máy tính - Máy chiếu
Mobile: 0979 474 306
Email: phanbatuhue@gmail.com
Tổng hợp
Skype: Tổng hợp
zalo: Tổng hợp
Mobile: 0917 120 986
Email: ngochanh.ttp@gmail.com
Nạp mực máy in tận nơi
Sửa chữa máy in tận nơi
lên đầu trang