Máy hủy giấy Ziba

Máy hủy giấy Ziba HC 26

 • 2.800.000 VNĐ
 • 2.650.000 VNĐ

Máy hủy giấy Ziba HC 27

 • 2.950.000 VNĐ
 • 2.750.000 VNĐ

Máy hủy giấy Ziba HC 38

 • 4.150.000 VNĐ
 • 3.650.000 VNĐ

Máy hủy giấy Ziba HC 52

 • 4.900.000 VNĐ
 • 4.750.000 VNĐ

Máy hủy giấy Ziba HS 38

 • 5.150.000 VNĐ
 • 4.850.000 VNĐ

Máy hủy giấy Ziba PC 410CD

 • 7.500.000 VNĐ
 • 7.150.000 VNĐ

Máy hủy giấy Ziba PC 415CD

 • 8.800.000 VNĐ
 • 8.100.000 VNĐ

Máy hủy giấy Ziba PC 417CD

 • 10.500.000 VNĐ
 • 9.650.000 VNĐ
028.6682.0607
Máy in - Máy Scan
Skype: Máy in - Máy Scan
zalo: Máy in - Máy Scan
Mobile: 0906 846 708
Email: minhcanh.ttp@gmail.com
Máy in - Máy Scan
Skype: Máy in - Máy Scan
zalo: Máy in - Máy Scan
Mobile: 0901 846 707
Email: tranhieunghia.ttp@gmail.com
Máy photocopy
Skype: Máy photocopy
zalo: Máy photocopy
Mobile: 0901 846 706
Email: baphu.ttp@gmail.com
Máy tính - Máy chiếu
Skype: Máy tính - Máy chiếu
zalo: Máy tính - Máy chiếu
Mobile: 0979 474 306
Email: phanbatuhue@gmail.com
Tổng hợp
Skype: Tổng hợp
zalo: Tổng hợp
Mobile: 0917 120 986
Email: ngochanh.ttp@gmail.com
Nạp mực máy in tận nơi
Sửa chữa máy in tận nơi
lên đầu trang