Phòng kinh doanh

028.6682.0607
Máy in - Máy Scan
Skype: Máy in - Máy Scan
Viber: Máy in - Máy Scan
Mobile: 0906 846 708
Email: dinhtrung.ttp@gmail.com
Máy in - Máy Scan
Skype: Máy in - Máy Scan
Viber: Máy in - Máy Scan
Mobile: 0901 846 707
Email: philong.ttp@gmail.com
Máy photocopy
Skype: Máy photocopy
Viber: Máy photocopy
Mobile: 0901 846 706
Email: baphu.ttp@gmail.com
Máy tính - Máy chiếu
Skype: Máy tính - Máy chiếu
Viber: Máy tính - Máy chiếu
Mobile: 0979 474 306
Email: phanbatuhue@gmail.com
Tổng hợp
Skype: Tổng hợp
Viber: Tổng hợp
Mobile: 0917 12 09 86
Email: ttp.truongthinhphat@gmail.com

Quảng cáo

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Máy chiếu Sony VPL CX276
 • 31.400.000 VNĐ
 • 30.400.000 VNĐ
Máy chiếu Sony VPL CW276
 • 32.600.000 VNĐ
 • 30.600.000 VNĐ
Máy chiếu Sony VPL CH350
 • 33.200.000 VNĐ
 • 31.200.000 VNĐ
Máy chiếu Dell S320WI
 • 33.800.000 VNĐ
 • 31.800.000 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT VW355NZ
 • 34.500.000 VNĐ
 • 33.500.000 VNĐ
Máy chiếu Dell 4320
 • 34.700.000 VNĐ
 • 32.700.000 VNĐ
Máy chiếu Optoma EH502
 • 34.800.000 VNĐ
 • 32.800.000 VNĐ
Máy chiếu Sony VPL CH355
 • 35.400.000 VNĐ
 • 33.400.000 VNĐ
Máy chiếu Sony VPL CH370
 • 35.600.000 VNĐ
 • 33.600.000 VNĐ
Máy chiếu Dell 4350
 • 38.500.000 VNĐ
 • 36.500.000 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT VX615N
 • 39.500.000 VNĐ
 • 37.500.000 VNĐ
Máy chiếu Sony VPL CH375
 • 42.800.000 VNĐ
 • 40.200.000 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT VW545N
 • 45.500.000 VNĐ
 • 43.500.000 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT VZ570
 • 54.500.000 VNĐ
 • 51.500.000 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT EZ590E
 • 68.000.000 VNĐ
 • 66.000.000 VNĐ

Máy chiếu - Trường Thịnh Phát

Công ty TNHH TM DV Quốc Tế Trường Thịnh Phát Chuyên Nhập Khẩu Và Phân Phối Máy Móc Thiết Bị Văn Phòng Hàng Đầu Việt Nam.

Công Ty TNHH TM DV Quốc Tế Trường Thịnh Phát, Trường Thịnh Phát, Thiết Bị Văn Phòng Trường Thịnh Phát, truongthinhphat.net.vn

lên đầu trang