Phòng kinh doanh

028.6682.0607
Máy in - Máy Scan
Skype: Máy in - Máy Scan
Viber: Máy in - Máy Scan
Mobile: 0906 846 708
Email: dinhtrung.ttp@gmail.com
Máy in - Máy Scan
Skype: Máy in - Máy Scan
Viber: Máy in - Máy Scan
Mobile: 0901 846 707
Email: philong.ttp@gmail.com
Máy photocopy
Skype: Máy photocopy
Viber: Máy photocopy
Mobile: 0901 846 706
Email: baphu.ttp@gmail.com
Máy tính - Máy chiếu
Skype: Máy tính - Máy chiếu
Viber: Máy tính - Máy chiếu
Mobile: 0979 474 306
Email: phanbatuhue@gmail.com
Tổng hợp
Skype: Tổng hợp
Viber: Tổng hợp
Mobile: 0917 12 09 86
Email: ttp.truongthinhphat@gmail.com

Quảng cáo

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Máy chiếu Optoma ML330
 • 13.200.000 VNĐ
 • 12.900.000 VNĐ
Máy chiếu Optoma W331
 • 13.200.000 VNĐ
 • 12.200.000 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT LB353
 • 13.500.000 VNĐ
 • 12.400.000 VNĐ
Máy chiếu Optoma W341
 • 13.600.000 VNĐ
 • 12.900.000 VNĐ
Máy chiếu Dell 1450
 • 13.750.000 VNĐ
 • 12.750.000 VNĐ
Máy chiếu Sony VPL DX270
 • 14.000.000 VNĐ
 • 13.800.000 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT LB383
 • 14.500.000 VNĐ
 • 13.500.000 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT-LB385
 • 14.500.000 VNĐ
 • 13.300.000 VNĐ
Máy chiếu Sony VPL EX435
 • 15.500.000 VNĐ
 • 14.200.000 VNĐ
Máy chiếu Optoma ML750
 • 16.700.000 VNĐ
 • 15.700.000 VNĐ
Máy chiếu Sony VPL EX455
 • 16.800.000 VNĐ
 • 15.800.000 VNĐ
Máy chiếu Sony VPL DX271
 • 16.900.000 VNĐ
 • 16.500.000 VNĐ
Máy chiếu Viewsonic PJD5353LS
 • 16.900.000 VNĐ
 • 15.700.000 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT-LB425
 • 17.500.000 VNĐ
 • 16.500.000 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT LB423
 • 18.500.000 VNĐ
 • 17.500.000 VNĐ
Máy chiếu Optoma EH336
 • 18.900.000 VNĐ
 • 18.500.000 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT VW350
 • 19.500.000 VNĐ
 • 18.500.000 VNĐ
Máy chiếu Dell M115HD
 • 19.500.000 VNĐ
 • 18.500.000 VNĐ
Máy chiếu Optoma HD27e
 • 19.600.000 VNĐ
 • 19.200.000 VNĐ
Máy chiếu Viewsonic PJD7720HD
 • 19.700.000 VNĐ
 • 18.800.000 VNĐ

Máy chiếu - Trường Thịnh Phát

Công ty TNHH TM DV Quốc Tế Trường Thịnh Phát Chuyên Nhập Khẩu Và Phân Phối Máy Móc Thiết Bị Văn Phòng Hàng Đầu Việt Nam.

Công Ty TNHH TM DV Quốc Tế Trường Thịnh Phát, Trường Thịnh Phát, Thiết Bị Văn Phòng Trường Thịnh Phát, truongthinhphat.net.vn

lên đầu trang