Màn chiếu 3 chân Dalite 136 Inch
 • 1.750.000 VNĐ
 • 1.600.000 VNĐ
Màn chiếu 3 chân Apollo 136 Inch
 • 1.780.000 VNĐ
 • 1.620.000 VNĐ
Màn chiếu điện Apollo 120 Inch
 • 1.900.000 VNĐ
 • 1.730.000 VNĐ
Màn chiếu điện Dalite 120 Inch
 • 1.950.000 VNĐ
 • 1.750.000 VNĐ
Màn chiếu điện Exzen 120 Inch
 • 1.950.000 VNĐ
 • 1.750.000 VNĐ
Màn chiếu điện Apollo 136 Inch
 • 2.350.000 VNĐ
 • 2.090.000 VNĐ
Màn chiếu điện Dalite 136 Inch
 • 2.400.000 VNĐ
 • 2.100.000 VNĐ
Màn chiếu điện Exzen 136 Inch
 • 2.400.000 VNĐ
 • 2.100.000 VNĐ
Màn chiếu 3 chân Exzen 150 Inch
 • 3.700.000 VNĐ
 • 3.480.000 VNĐ
Màn chiếu điện Apollo 150 Inch
 • 3.700.000 VNĐ
 • 3.450.000 VNĐ
Màn chiếu điện Exzen 150 Inch
 • 3.790.000 VNĐ
 • 3.490.000 VNĐ
Màn chiếu 3 chân Dalite 150 Inch
 • 3.800.000 VNĐ
 • 3.500.000 VNĐ
Màn chiếu điện Dalite 150 Inch
 • 3.800.000 VNĐ
 • 3.500.000 VNĐ
Màn chiếu 3 chân Apollo 150 Inch
 • 3.830.000 VNĐ
 • 3.530.000 VNĐ

Máy chiếu - Trường Thịnh Phát

Công ty TNHH TM DV Quốc Tế Trường Thịnh Phát Chuyên Nhập Khẩu Và Phân Phối Máy Móc Thiết Bị Văn Phòng Hàng Đầu Việt Nam.

Công Ty TNHH TM DV Quốc Tế Trường Thịnh Phát, Trường Thịnh Phát, Thiết Bị Văn Phòng Trường Thịnh Phát, truongthinhphat.net.vn

lên đầu trang