Phòng kinh doanh

028.6682.0607
Kinh doanh 1
Skype: Kinh doanh 1
Viber: Kinh doanh 1
Mobile: 0906 846 708
Email: dinhtrung.ttp@gmail.com
Kinh doanh 2
Skype: Kinh doanh 2
Viber: Kinh doanh 2
Mobile: 0901 846 707
Email: huutu.ttp@gmail.com
Kinh doanh 3
Skype: Kinh doanh 3
Viber: Kinh doanh 3
Mobile: 0901 846 706
Email: baphu.ttp@gmail.com
Kinh doanh 4
Skype: Kinh doanh 4
Viber: Kinh doanh 4
Mobile: 0979 474 306
Email: phanbatuhue@gmail.com

Quảng cáo

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Dây cáp VGA 5M Unitek
 • 120.000 VNĐ
 • 110.000 VNĐ
Dây cáp VGA 10M King Master
 • 170.000 VNĐ
 • 150.000 VNĐ
Dây cáp VGA 10M Unitek
 • 250.000 VNĐ
 • 220.000 VNĐ
Dây Cáp VGA 15M King Master
 • 250.000 VNĐ
 • 220.000 VNĐ
Dây Cáp HDMI 5M Unitek
 • 290.000 VNĐ
 • 250.000 VNĐ
Dây cáp VGA 20M King Master
 • 320.000 VNĐ
 • 280.000 VNĐ
Dây cáp VGA 15M Unitek
 • 350.000 VNĐ
 • 290.000 VNĐ
Dây Cáp VGA 20M Unitek
 • 390.000 VNĐ
 • 350.000 VNĐ
Dây cáp VGA 25M King Master
 • 390.000 VNĐ
 • 310.000 VNĐ
Dây Cáp HDMI 10M Unitek
 • 450.000 VNĐ
 • 430.000 VNĐ
Dây cáp VGA 30M King Master
 • 540.000 VNĐ
 • 450.000 VNĐ
Dây cáp VGA 25M Unitek
 • 590.000 VNĐ
 • 520.000 VNĐ
Dây Cáp HDMI 15M Unitek
 • 690.000 VNĐ
 • 640.000 VNĐ
Dây cáp VGA 30M Unitek
 • 690.000 VNĐ
 • 620.000 VNĐ
Dây Cáp HDMI 20M Unitek
 • 790.000 VNĐ
 • 720.000 VNĐ
Dây Cáp HDMI 25M Unitek
 • 1.450.000 VNĐ
 • 1.390.000 VNĐ
Dây Cáp HDMI 20M Winet Chuẩn 2.0
 • 1.760.000 VNĐ
 • 1.660.000 VNĐ

Linh kiện - phụ kiện - Trường Thịnh Phát

Linh kiện - phụ kiện - Trường Thịnh Phát

Linh kiện - phụ kiện - Trường Thịnh Phát

Linh kiện - phụ kiện - Trường Thịnh Phát

Linh kiện - phụ kiện - Trường Thịnh Phát
Linh kiện - phụ kiện - Trường Thịnh Phát
lên đầu trang