Máy quét Kodak ScanMate I940
 • 7.400.000 VNĐ
 • 7.200.000 VNĐ
Máy quét Kodak Alaris E1025
 • 8.200.000 VNĐ
 • 7.800.000 VNĐ
Máy quét Kodak ScanMate I1150
 • 12.200.000 VNĐ
 • 11.600.000 VNĐ
Máy quét Kodak ScanMate I1150WN
 • 17.900.000 VNĐ
 • 17.500.000 VNĐ
Máy quét Kodak ScanMate I1180
 • 22.000.000 VNĐ
 • 21.900.000 VNĐ
Máy quét Kodak I2420
 • 22.800.000 VNĐ
 • 21.600.000 VNĐ
Máy quét Kodak Alaris S2050
 • 25.500.000 VNĐ
 • 23.500.000 VNĐ
Máy quét Kodak I2620
 • 34.900.000 VNĐ
 • 33.500.000 VNĐ
Máy quét Kodak Alaris S2070
 • 47.500.000 VNĐ
 • 45.500.000 VNĐ
Máy quét Kodak I2820
 • 54.000.000 VNĐ
 • 51.500.000 VNĐ
Máy quét Kodak I2900
 • 93.000.000 VNĐ
 • 90.000.000 VNĐ
Máy quét Kodak I3200
 • 154.000.000 VNĐ
 • 151.000.000 VNĐ

Kodak - Trường Thịnh Phát

Công ty TNHH TM DV Quốc Tế Trường Thịnh Phát Chuyên Nhập Khẩu Và Phân Phối Máy Móc Thiết Bị Văn Phòng Hàng Đầu Việt Nam.

Công Ty TNHH TM DV Quốc Tế Trường Thịnh Phát, Trường Thịnh Phát, Thiết Bị Văn Phòng Trường Thịnh Phát, truongthinhphat.net.vn

lên đầu trang